Vui game cùng tính năng câu cá cực hót

Nhân sỹ thân mến nhằm tăng thêm sự nhộn nhịp cho sever bổn trang xin ra mắt tính năng câu cá cụ thể như sau .
Dụng cụ để câu cá : Lưới đánh cá ( 5xu / cái )
Số lần sử dựng lưới câu cá : 10 lần / ngày .
Phần thưởng khi sử dụng lưới đánh cá :
— 1.000.000 điểm kinh nghiệm ( không cộng dồn )
— 1 điểm tiềm năng .
Phần thưởng tỉ lệ radom ngẫu nhiên nhận được :
— Đồ phổ hoàng kim Càn khôn giới chỉ .
— Đại thành bí kiếp 120 .
— Đại thành bí kiếp 90 .
— Võ lâm mật tịch .
— Tẩy tủy kinh .
— Cỏ tươi .
— Dây thừng .
— Bắc đẩu truyền mã thuật .
— Lam thủy tinh .
— Tử thủy tinh .
— Lục thủy tinh .
— Tinh hồng bảo thạch .
— Cẩm nang thay đổi trời đất .
— Tiên thảo lộ đặc biệt .
— Tiền đồng : 5 , 10 , 20 , 50 , 100 .