Thông báo mệnh giá nạp thẻ + phần thưởng tích điểm thẻ nạp

Quý nhân sỹ thân mến dưới đây là hệ thống mệnh giá nạp thẻ + chuyển khoản như sau :
Thẻ cào :
10k = 20xu + 20 điểm víp nạp thẻ .
20k = 40xu + 40 điểm víp nạp thẻ .
50k = 100xu + 100 điểm víp nạp thẻ .
100k = 200xu + 200 điểm víp nạp thẻ .
200k = 400xu + 400 điểm víp nạp thẻ .
500k = 1000xu + 1000 điểm víp nạp thẻ .
( Đối với hình thức nạp thẻ này quý nhân sỹ nạp trực tiếp trên trang chủ , sau khi nạp thẻ thành công vui lòng out game và đang nhập lại game sau đó đến tiền trang lâm an để rút xu , và điểm tích lũy nạp thẻ nhận thưởng tại lễ quan )
Chuyển khoản ngân hàng or momo .
50k = 150xu + 150 điểm víp nạp thẻ .
100k = 300xu + 300 điểm víp nạp thẻ .
200k = 600xu + 600 điểm víp nạp thẻ .
500k = 1500xu + 1500 điểm víp nạp thẻ .
Số tài khoản : 050100140771
Tên Chủ Thẻ : CHE CAM HONG .
Chi nhánh : Sacombank tân phú .
Lưu ý đối với hình thức chuyển khoản , sau khi chuyển khoản xong quý nhân sỹ vui lòng gửi bil thành toán kèm theo tên tài khoản nhân vật .
Phần thưởng đạt móc điểm tích lũy như sau :
— 50 điểm tích lũy nạp thẻ .
+ 3 tiên thảo lộ .
+ 3 quế hoa tửu .
+ Danh hiệp + kỹ năng hỗ trợ VIP2 .
+ cỏ tươi , dây thừng , bắc đẩu truyền mã thuật mỗi loại 1 cái .
— 100 điểm tích lũy nạp thẻ .
+ 5 tiên thảo lộ .
+ 5 quế hoa tửu .
+ Danh hiệp + kỹ năng hỗ trợ VIP3 .
+ 1 ngọc bội an bang .
+ cỏ tươi , dây thừng , bắc đẩu truyền mã thuật mỗi loại 1 cái .
— 200 điểm tích lũy nạp thẻ .
+ 1 tiên thảo lộ đặc biệt .
+ 5 quế hoa tửu .
+ Danh hiệp + kỹ năng hỗ trợ VIP4 .
+ 1 nhẫn an bang .
+ cỏ tươi , dây thừng , bắc đẩu truyền mã thuật mỗi loại 1 cái .
— 300 điểm tích lũy nạp thẻ .
+ 2 tiên thảo lộ đặc biệt .
+ 5 quế hoa tửu .
+ Danh hiệp + kỹ năng hỗ trợ VIP5 .
+ 1 nhẫn an bang .
+ cỏ tươi , dây thừng , bắc đẩu truyền mã thuật mỗi loại 2 cái .
— 500 điểm tích lũy nạp thẻ .
+ 3 tiên thảo lộ đặc biệt .
+ 5 quế hoa tửu .
+ Danh hiệp + kỹ năng hỗ trợ VIP6 .
+ 1 dây chuyền an bang .
+ cỏ tươi , dây thừng , bắc đẩu truyền mã thuật mỗi loại 3 cái .
— 1000 điểm tích lũy nạp thẻ .
+ 5 tiên thảo lộ đặc biệt .
+ 5 quế hoa tửu .
+ Danh hiệp + kỹ năng hỗ trợ VIP7 .
+ 1 bộ trang bị động sát cực phẩm .
+ cỏ tươi , dây thừng , bắc đẩu truyền mã thuật mỗi loại 4 cái .
— 2000 điểm tích lũy nạp thẻ .
+ 5 tiên thảo lộ đặc biệt .
+ 5 quế hoa tửu .
+ Danh hiệp + kỹ năng hỗ trợ VIP8 .
+ cỏ tươi , dây thừng , bắc đẩu truyền mã thuật mỗi loại 5 cái .
— 3000 điểm tích lũy nạp thẻ .
+ 8 tiên thảo lộ đặc biệt .
+ 8 quế hoa tửu .
+ Danh hiệp + kỹ năng hỗ trợ VIP9 .
+ cỏ tươi , dây thừng , bắc đẩu truyền mã thuật mỗi loại 8 cái .
— 5000 điểm tích lũy nạp thẻ .
+ 10 tiên thảo lộ đặc biệt .
+ 10 quế hoa tửu .
+ Danh hiệp + kỹ năng hỗ trợ VIP10 .
+ cỏ tươi , dây thừng , bắc đẩu truyền mã thuật mỗi loại 10 cái .