Thông báo chính thức Open máy chủ Thái Sơn NEW 2019 vào lúc 19h00 ngày 11/3/2019

Thông báo toàn thể quý nhân sỹ máy chủ Thái Sơn 2019 sẽ kết thúc Alphatest vào lúc 18h00 phút .
Vào lúc 18h30 phút quý nhân sỹ có thể vào game tạo nhân vật và nhập code game .
Đúng 19h00 máy Chủ chính thức Open và mở nhận hỗ trợ tân thủ .